Wat wij voor u kunnen betekenen

Brandenburg electric voert onafhankelijke inspecties uit aan projectmatige en grootschalige PV-systemen. 

Onze diensten
•   Opleveringsinspecties volgens NEN1010 (nieuwe installaties of uitbreiding); 
•   Periodieke inspecties volgens NEN3140 (bestaande installaties);
•   Inspectie volgens eisen van de opdrachtgever;
•   EL-test en Flash test;
•   Aanvullend thermografisch onderzoek elektrische installatie (AC-zijde);
•   Service.

Wij denken graag mee in het kiezen van het juiste soort inspectie voor uw project. 
Wanneer het soort inspectie is bepaald wordt er een inspectieplan opgesteld waarin we gezamenlijk de scope en de inspectiewerkzaamheden bepalen.

Onze visie
Wij geloven in partnerships en voelen ons daarom bij elk project sterk betrokken.
Indien nodig sturen wij op tijd bij zodat gevaarlijke situaties en onnodige kosten worden voorkomen.

Wij staan voor integriteit en betrouwbaarheid, evenals veilig werken en een professionele werkhouding.
Wij werken uitsluitend met gecertificeerde vakmensen en streven naar duurzame relaties.

Onze missie is  samen met onze opdrachtgevers veilige en economisch renderende installaties op te leveren.
Dit betekent niet alleen verduurzamen maar ook duurzaam bouwen!

Voordelen voor de eindgebruiker
•   Een veilige installatie;
•   Controle op de engineering en opbrengstberekening;
•   Zekerheid over de economische investering / rendement;
•   Lagere verzekerings premie / verlaagd eigen risico.

Brandenburg electric garandeert het volgende 
•   Een professionele werkhouding in het veld en daarbuiten;
•   Vakbekwame en volledig gecertificeerde inspecteurs met jarenlange ervaring binnen de PV;
•   Gekalibreerde meetapparatuur dat voldoet aan de NEN-EN-IEC 61557 reeks;
•   In het bezit van alle relevante normen;
•   Een integere en betrouwbare samenwerking.

Onze werkwijze
Vooraf wordt bepaald op welk deel van het PV-systeem de inspectie betrekking heeft, 
vervolgens zijn er drie inspectie onderdelen: 
a) visuele controle van het installatieschema en overige documenten;
b) inspectie tijdens het installeren (bouwinspectie);
c) inspectie voor het in gebruik stellen (opleveringsinspectie).

* Bij een periodieke inspectie van een bestaande installatie wordt punt a uitgevoerd en wordt er een geschikt moment gekozen voor visuele controle, metingen en beproevingen.

Per inspectietaak wordt door de inspecteur een oordeel gegeven, te weten:
a) goedgekeurd;
b) goedgekeurd onder bepaalde voorwaarden;
c) afgekeurd.

Visuele controle
Visuele controle wordt voorafgegaan aan metingen en beproevingen en wordt in het algemeen uitgevoerd wanneer de installatie nog spanningsloos is.
De visuele controle wordt veelal uitgevoerd tijdens de bouwinspectie (tijdens het installeren).

Metingen en beproevingen
Metingen en beproevingen vinden plaats tijdens de opleveringsinspectie of periodieke inspectie,
de resultaten hiervan worden verwerkt in een (opleverings) / (periodiek inspectie) rapport.

Na goedkeuring van de opleveringsinspectie kan het PV-systeem formeel worden opgeleverd.

Toegepaste normen en richtlijnen
a) NEN1010:2015 Elektrische installaties voor laagspanning;
b) NEN1010:2015-6 Inspectie;
c) NEN1010:2015-7-712 Photovoltaische systemen (PV-systemen), veiligheidsbepalingen;
d) NPR5310:2017 Nederlandse praktijkrichtlijn bij NEN1010;
e) NEN-EN-IEC62446-1:2016 Fotovoltaische (PV) systemen – Eisen voor beproeving, documentatie en
    onderhoud – Deel 1: Netgekoppelde systemen – Documentatie, in-bedrijfsname-testen en inspectie;
f) NTA 8013:2003 Procedure voor het controleren van PV-systemen;
g) NPR8040-1:2013 Inspectiemethoden voor elektrische installaties – Deel 1:Thermografie – Beoordelen van de gemeten temperatuur.

Documenten 
Na de inspectie zal er een rapport worden opgemaakt.
Elektrische schema’s en andere relevante documenten worden tijdens de inspectie gecontroleerd op aanwezigheid.
De engineering van het PV-systeem alsook de opbrengst berekening zullen worden gecontroleerd.

Aanvullend thermografisch onderzoek (optioneel)
Door middel van thermografie kunnen temperaturen worden gemeten die een indicatie kunnen zijn voor een defect,
bijvoorbeeld: een slechte verbinding, verhoogde overgangsweerstand van een aansluiting, een te hoge temperatuurontwikkeling van een component. 
Door een defect in een vroeg stadium vast te stellen, kan brand of uitval van de elektrische installatie worden voorkomen.

Naast de inspectie behoort een thermografisch onderzoek op het AC gedeelte van de elektrotechnische installatie ook tot de mogelijkheden. 

Thermografisch onderzoek is in alle gevallen aanvullend en mag in geen geval visuele inspectie, metingen of beproevingen vervangen.

Waarom inspectie belangrijk is
Falende elektrotechnische installaties kunnen levensgevaarlijke situaties creëren.
Daarnaast worden ongeveer een kwart van alle branden veroorzaakt door falende elektrotechnische installaties.
Hieronder de belangrijkste redenen voor het uitvoeren van inspectie op een rij:
   Veiligheid voor de werknemers en tevens voldoen aan de eisen van de Arbowet;
•   Verlagen van het brandrisico; 
•   Voldoen aan de verzekeringsvoorwaarden, vaak wordt een inspectie verplicht gesteld door de verzekeringsmaatschappij; 
•   Betere waarborging van de continuïteit van de elektrotechnische installatie / PV-systeem; 
•   Bewaking van de opbrengst / investering.Meer weten over onze organisatie, werkwijze of diensten?
Neem dan gerust contact met ons op!

 


 

Onze openingstijden

maandag
8:0018:00
dinsdag
8:0018:00
woensdag
8:0018:00
donderdag
8:0018:00
vrijdag
8:0018:00

 


   Algemene voorwaarden